ข่าวประชาสัมพันธ์จาก HS2AR

หัวข้อ

(1/1)

[1] การอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2558

[2] Update รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่เลขที่ 0651-1350/2557

[3] เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม (สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง)

[4] สคว.รย. ๐๐๑๘/๒๕๕๗ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒๕๕๗ 31สค57

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version